En liten tanke

Jag kom att tänka på en sak.

Tänk om gud, eller vad som nu styr i himlen,
skickar ner en av sina egna, en barnängel,
samtidigt som en av våra kommer till himlen?
Tänk om änglarna som kommer hit, 
kommer för att skapa fred.
Till slut skulle det bara finnas änglar här.
 
Crazy, I know.